Akupunktur er en 5000 år gammel behandlingsform som stammer fra Kina. Metoden bygger på at Qi er energi og flyter igjennom kroppen i bestemte baner, meridianer, og man stimulerer  bestemte punkter som ligger langs disse meridianene. Når akupunkturpunktene stimulerers sendes det "beskjed" til de av kroppens prosesser som er i ubalanse.

 

Fra naturens side har kroppen en selvregulerende  og selvhelbredende evne til å hele seg selv.  Stagnerer den  naturlige sirkulasjonen i kroppen, blokkeres helingsprosessen.

Dette kan oppstå av ulike årsaker som  f.eks sykdom, dårlig fòr, dårlig inneklima, overbelastning, sjokk eller allen traume. Akupunktur kan hjelpe til å løse slike ubalanser så kroppens selvregulerende og selvhelbredende evne styrkes og kan tre i kraft igjen.

 

Jeg bruker pulsdiagnose for å finne ut hvilke(n) av kroppens prosesser som er i ubalanse, for så å stimulere et bestemt punkt på den meridianen som som er i ubalanse. Man kan stimulere et akupunkturpunkt på forskjellige måter, som f.eks med nål, laser, magneter, varme osv.

 

Det er 96 timers karenstid ved bruk av akupunktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use